ארגונים למתפ"ש: קבעו זמן סביר למענה לבקשות יציאה מעזה

במכתב התריעו הארגונים על כך שבמת"ק עזה תלויות ועומדות 16,466 בקשות שטרם נענו. הארגונים, גישה, המוקד להגנת הפרט ורל"א, טענו כי 23 עד 70 ימי עבודה אינם זמן סביר למענה.

פלסטינים ממתינים לחצות את מחסום ארז

ביום 25.10.2017 פרסם המתפ"ש את "נוהל הטיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי עזה". על פי הנוהל החדש, כלל בקשותיהם של תושבי עזה, למועד יציאה קשיח או ליציאה בתאריך גמיש תטופלנה במסגרת זמנים של בין 23 ימי עבודה (היינו, חודש) ל- 70 ימי עבודה (היינו, 4 חודשים) מיום הגשת הבקשה.

במכתב התריעו הארגונים על כך שבמת"ק עזה תלויות ועומדות 16,466 בקשות שטרם נענו. ברור מאליו כי התנהלות המת"ק פוגעת אנושות בזכויותיהם של תושבי עזה ומשפיעה לרעה על כל היבט בחייהם.

העיכוב במתן מענה מאפיין את טיפול המת"ק בבקשות היתרים לכל מטרה שהיא: החל בחולים הזקוקים לטיפול רפואי, דרך בני משפחה המבקשים לבקר את קרוביהם החולים, או להשתתף בחתונות וכלה בתושבים הנדרשים להשתתף בכנסים, להגיע ללימודים לתארים מתקדמים, לצאת לצרכי מסחר ועוד.

למעלה מעשור מאלץ מתפ"ש את בתי המשפט לדון בפגמים החמורים המאפיינים את טיפולו בבקשותיהם של פלסטינים להיתרי מעבר. פעם אחר פעם דחה בג"ץ את טענות המתפ"ש כי ריבוי הבקשות המופנות אליו והצורך לערוך אבחונים ביטחוניים מורכבים, מחייבים את הארכת משך זמן הטיפול בבקשה. פעם אחר פעם קבע בג"ץ כי על מתפ"ש לייעל את הטיפול בבקשות להיתרים ולקצר את זמני הטיפול. אף על פי כן, מנסה המתפ"ש את מזלו פעם נוספת, ובמקום להפנים את עמדת בית המשפט )המחייבת אותו( קובע נוהל חדש המאריך את זמני הטיפול במידה ניכרת. לפיכך דרשו הארגונים לבטל את הנוהל החדש ולקבוע תחתיו זמני טיפול סבירים בהתאם לפסיקת בתי המשפט

בחודשים האחרונים רל"א מטפלת בפניות של חולות סרטן שחלקן מחכות חודשים ארוכים לתשובה, לעיתים אף יותר מחצי שנה. מצבן הרפואי הדחוף אינו משפיע על זמני הטיפול ארוכים של המת"ק בעזה, ונראה שאטימות, אשר מגובה גם בנהלים רשמיים, מובילה בתקופה זו את אופי הטיפול בחולות.

לקריאת המכתב.

כתבות מומלצותהכל >