בג"ץ קיבל את עתירת רופאים לזכויות אדם והמוקד נגד שב"ס

הורו למדינה להודיע לכל בתי החולים לעדכן משפחות כלואים המאושפזים בשורותיהם אודות מצבם הרפואי, וזאת בכפוף להיעדר מניעה ביטחונית.

אקטיבסטילס

שופטי בג"ץ הורו היום למדינה להודיע לכל בתי החולים כי כל עוד לא נמסר לצוות הרפואי שיש מניעה ביטחונית למסירת מידע בנוגע למצב הרפואי של אסירים המאושפזים או מטופלים בשורותיהם – עליהם לעדכן את משפחתו של הכלוא אודות מצבו הרפואי. בנוסף השופטים דחו את עמדת המדינה להבחין בין אסירים ועצורים בנושא זה, ונתנו למדינה ארכה של עד 21 יום לעדכן על אופן ונוסח ההודעה שתועבר לכל בתי החולים.

כך עולה מדיון שנערך היום בבית המשפט העליון בעתירת הארגונים רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט. העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד תמיר בלנק, דרשה לחייב את שב"ס לנסח נהלים כתובים שיסדירו חובת עדכון משפחות באשר למצב הרפואי של אסירים ועצורים המאושפזים במוסדות רפואיים, שמחוץ לכותלי בתי הכלא. זאת, על רקע תלונות של משפחות אסירים ועצורים, המאושפזים בבתי חולים בישראל, כי אינן מקבלות עדכון בנוגע למצב הבריאותי של יקיריהן. הסיבה לכך הינה היעדר נהלים המחייבים את שב"ס והסגל הרפואי לעשותכן.
מעמותת רופאים לזכויות אדם נמסר "החלטת בג"ץ מהיום היא צעד בכיוון הנכון. זכותם של האסירים והעצורים לוודא שמשפחתם מעודכנת אודות מצבם הרפואי, וזכותן של המשפחות לקבל מידע אודות יקיריהם מעוגנת באתיקה הרפואית. חבל שהמדינה ניסתה להגדיר נושא אתי כאילו הוא בטחוני, וחבל שנדרשה עתירה לבג"ץ על מנת לחייב את משרד הבריאות לקיים חובה ברורה זו".

עו"ד נדיה דקה מהמוקד להגנת הפרט הוסיפה "עדכון משפחות של כלואים אודות המצב הרפואי של יקירם הוא דבר בסיסי ביותר העשוי להיות קריטי למצבו הרפואי של הכלוא ולטיפול בו. דבר זה נמנע על ידי המדינה תחת סייגים ביטחוניים גורפים. כיום בית המשפט קיבל את עמדת העותרים לפיה יש לאפשר לצוותים הרפואיים למסור עדכון מצבו הרפואי של כל כלוא. יש לקוות שהדברים יקבלו ביטוי בהנחיות שיועברו לצוותים הרפואיים, וכלואים לא יוותרו לבדם ומנותקים מבני משפחותיהם בהתמודדם עם בעיות רפואיות."

כתבות מומלצותהכל >