השפעות ההפיכה המשטרית על הבריאות (ב-12 צעדים)

הממשלה מקדמת הפיכה משטרית שנועדה להסיר את אחרוני הבלמים והאיזונים של הדמוקרטיה המתפוררת שלנו, ולקבל לידיה כוח בלתי מוגבל. בדרכה זו היא פוגעת בבריאות של כולנו. מניתוח של ההסכמים הקואליציוניים, הצהרות השרים והחקיקה שנעה בקצב מסחרר אנחנו מזהים פגיעה מערכתית רוחבית בבריאות. פגיעה קשה באוכלוסיות חסרות הגנה כמו פליטים, אסירים ופלסטינים תחת כיבוש וכן פגיעה משמעותית בבריאות נשים, תושבי הפריפריה, עניים ולהט"ב. עצרו את ההפיכה המשטרית כי זה בחיינו, בגופנו ובנפשנו.

הנה השפעות ההפיכה המשטרית על הבריאות של כולנו:

1. החלשת מנגנוני הגנה על מטופלים: ערעור מעמד ועצמאות מקצועות הבריאות יוביל לפגיעה במקצועיות המטפלים והחלשת מנגנוני האתיקה שמגינים על מטופלים.
2. חיזוק הפרטת מע' הבריאות: האצת ההפרטה וצמצום הרגולציה תחזק את הרפואה הפרטית ותפגע באוכלוסיות מוחלשות.
3. פגיעה בשוויון בבריאות: הפעלת שיקולים סקטוריאליים לרעה תפורר את מערכת הבריאות הציבורית ותפגע בערך השוויון.
4. פגיעה בבריאות נשים ולהט"ב: קידום ערכים שמרניים יוביל להטלת מגבלות נוספות על הפסקות הריון, מניעת טיפולי התאמה מגדרית והתרת טיפולי המרה.
5. העמקת העליונות היהודית: העמקת העליונות היהודית תחריף את הפגיעה בפלסטינים בגדה, בעזה ובגבולות 48, כמו גם במבקשי מקלט ומהגרי עבודה החיים בישראל.
6. ליבוי אלימות מתנחלים: תמיכה אקטיבית במיליציות של מתנחלים והקמת מיליציות דומות ברחבי המדינה תלבה אלימות חסרת רסן במחיר חיי אדם.
7. פגיעה בבריאות אסירים: החלשת בג"צ תפגע בבריאות כלואים הנתונים לחסדי שירות בתי הסוהר ולהם בית המשפט הוא הכתובת האחרונה.
8. אפליה של אסירים פלסטינים: תיקון פקודת בתי הסוהר תקבע בחוק טיפול רפואי נחות ולא שוויוני לכלואים פלסטינים המוגדרים כביטחוניים.
9. קידום עונש מוות: קידום חוק עונש מוות יערער את ערך החיים בחברה ויציב אנשי רפואה במסלול התנגשות עם האתיקה הרפואית.
10. חקיקה נגד פליטים: חקיקת "חוק יסוד: ההגירה" תקצין את היחס העוין כלפי פליטים ומהגרים, תמנע מהם הגנה משפטית, ותציב אותם בסכנת כליאה וגירוש.
11. העברת האחריות על מג"ב: העברת האחריות על המנהל האזרחי ומג"ב לידי שרים גזענים ומסיתים תאפשר חופש פעולה להחרפת האלימות נגד פלסטינים בשטחים הכבושים.
12. החלשת בג"צ: החלשת בג"צ תשמוט את שארית ההגנה על קהילות מודרות ומוחלשות ועל זכויות האדם של כולנו.

כתבות מומלצותהכל >