//
שלילת זכאות לשרותי בריאות משפרי איכות חיים מכלואים | נייר עמדה

בימים אלו מקדמת הממשלה הצעת חוק לשלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסירים פלסטינים בטחוניים. ההצעה מנוגדת וסותרת חקיקה מקומית ובינלאומית המעגנות את אחריותה של המדינה לזכות לבריאות.

תצלום: אקטיבסטילס

בשנים האחרונות חלה נסיגה במידת מחויבותו של שב"ס לזכותם לבריאות של המצויים במשמרתו – פליליים ו"בטחוניים" כאחד. בעבר, שב"ס ראה עצמו מחויב לסל שירותי הבריאות המקובל במדינה, אך לאחרונה חל שינוי חד צדדי ומנוגד לחוק במדיניות שב"ס, והוא התנער ממחויבותו לספק שירותי בריאות על בסיס סל הבריאות, שינה את נהליו כך שלא ברור כיום מה הוא סל הטיפולים והתרופות ששב"ס מחויב לספק, ובפועל הוא אינו מספק מעת לעת שירותים הנקובים בסל הבריאות.

נוכח התנערותו של שב"ס מסל הבריאות הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, פועל מערך הרפואה לכלואים ללא סל בריאות מוגדר ופומבי, תוך מתן פתח לשרירותיות ובניגוד חמור לחובתו כרשות מנהלית. עתה בא המחוקק ומנסה לגרום לנסיגה משמעותית אף יותר בחקיקה ראשית.

בימים אלו מקדמת הממשלה הצעת חוק לשלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסירים פלסטינים בטחוניים, המאיימת לרסק את הערכים הבסיסיים ביותר של האתיקה והמקצועיות הרפואית. למרות הצהרותיה – ההצעה מנוגדת וסותרת חקיקה מקומית ובינלאומית המעגנות את אחריותה של המדינה לזכות לבריאות.

בתגובה ובכוונה להפיל את ההצעה, גיבשנו ופרסמנו נייר עמדה של ועדת האתיקה, ופנינו להסתדרות הרפואית בישראל בבקשה כי יתנגדו יחד עמנו.

לשמחתנו הן הר"י והן "החלוקים הלבנים" הצטרפו לעמדתנו כנגד הצעת החוק.

מצורפים:
נייר העמדה: בעברית | בערבית | באנגלית
הצעת החוק: (עברית)
מכתב להר"י: בעברית

כתבות מומלצותהכל >