//
מדיניות ישראל כלפי מבקשי המקלט ודרום ת"א | נייר עמדה 2017

במקום לטפל במצוקות שכונות דרום ת"א בוחרת ממשלת ישראל מזה עשור בדרך של הסתה כנגד הפליטים ומבקשי המקלט. נייר עמדה משותף.

במקום לטפל במצוקות שכונות דרום ת"א בוחרת ממשלת ישראל מזה עשור בדרך של הסתה כנגד הפליטים ומבקשי המקלט. לפני למעלה משלוש וחצי שנים פורסם דוח מפורט ונוקב של מבקר המדינה, בו נקבע באופן נחרץ: מצב השכונות בדרום תל אביב הולך ומחמיר, והאשמה לכך מוטלת על כתפי הממשלה, שמזניחה ומפקירה אותן בכל היבט, במיוחד בחוסר התמודדותה עם האתגר של נוכחותם הצפופה של מבקשי המקלט.

מאז הממשלה לא עשתה דבר, מלבד השקעת משאבים אדירה במאבק פופוליסטי ומתוקשר במבקשי המקלט, המשך הכליאה וההתעמרות בהם. התעללות בפליטים לא מיטיבה עם תושבי שכונות דרום ת"א – להיפך!

הממשלה יכולה היתה להשקיע משאבים בקידום מצב השכונות באופן ישיר, כמו למשל בשירותי רווחה מוגברים, בחינוך, בבריאות, או בשירותי פיקוח ראויים. במקום היא משתמשת באופן ציני ומכוער במצוקת תושבי דרום ת"א במטרה לשסות את דעת הקהל במבקשי המקלט, כשבפועל היא אינה מציעה להם סיוע ממשי.

כיום, מעט שירותי הבריאות והרווחה המיועדים למבקשי מקלט ממוקמים בת"א דבר שמגביל את האפשרות של משפחות, ילדים והאוכלוסיות הפגיעות בקרב מבקשי המקלט למגורים מחוץ לת"א.

לקריאת נייר העמדה.

כתבות מומלצותהכל >