//
מצב פליטי אוקראינה במלאת שנה לשהייתם בישראל | נייר עמדה

בחלוף שנה מפרוץ הלחימה, על ישראל להכיר באחריותה לפרוס הגנה ממשית על הפליטים שחיים בינינו ובכלל זה לגבש מענים מערכתיים ובני קיימא בבריאות, ברווחה, בתעסוקה, ובדיור.

בישראל שוהים כרגע כ 14,500 אזרחי אוקראינה שנמלטו לכאן מאז פרוץ המלחמה ב- 24.2.2022 , והם אינם זכאי שבות. נוסף על כך שוהים בישראל כ- 20,000 אזרחי אוקראינה שהיו כאן לפני מועד זה מסיבות שונות; תיירים, מבקשי מקלט, עובדים ועוד, ומאז פרוץ המלחמה אינם יכולים לשוב לביתם.

אזרחי אוקראינה שחיים בישראל מוגנים מפני הרחקה לארצם ושוהים כאן כדין. יחד עם זאת, המענים הספורים שהעניקה להם ישראל מאז כניסתם אינם מספקים את צורכיהם, ובחלוף הזמן המצוקות גוברות.

הנייר מפרט את המצוקות הללו וקורא לישראל, בחלוף שנה מפרוץ הלחימה, להכיר באחריותה לפרוס הגנה ממשית על הפליטים שחיים בינינו ובכלל זה לגבש מענים מערכתיים ובני קיימא בבריאות, ברווחה, בתעסוקה, ובדיור.

לקריאת נייר העמדה

פורום ארגוני הפליטים - נייר עמדה על מצב פליטי אוקראינה במלאת שנה לשהייתם בישראל - מרץ 2023
כתבות מומלצותהכל >